< < < <

Profesyonel Eğitim Programları

Sağlık Meslek Lisesi programları, öğrencileri geleceğe taşımayı, onları en iyi şekilde yetiştirmeyi ve geleceğin yetkin kişileri olmalarını amaçlamaktadır. Sağlık Meslek Liselerinde uygulanan programlar dünya standartlarında kabul gören bir yapıya sahiptir

Yakın zamana kadar daha çok teori üzerine yürütülen programların ihtiyaca cevap vermediği, eğitim için yeterli olmadığı , teorinin yanında iyi bir şekilde pratik uygulamalarının da yapılması gerektiği görüşü öne çıkmış, yapılan pilot uygulamalar sonrası teori ve pratiğin bir arada olduğu eğitim programlarının başarıya ulaşma oranın daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tüm bu pilot uygulamalar sonrası geliştirilen programlar , bugün Meslek Liselerinin temel yapısını oluşturmakta ve öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmelerine , geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına hizmet etmektedir.